• Setkání s Otcem XI.

  Zjevení Panny Marie ve Fatimě Tábor začíná 31.7.2017 v 10:00 hodin a končí 6.8.2017 po snídani. Peší pouť do Frýdku-Místku se uskuteční 5.8.2017. Na tábor a na pěší pouť se hlaste na faře v Ropici nebo v zákristii.

 • Vánoční přání

  Prožívajíc Tajemství Božího Narození, v modlitbě vyprošuji a přeji vám drazí farníci, nemocní, osamocení, hledající, bratři a sestry jiného vyznání, živou víru, důvěrnou naději a plnost lásky. ...

 • Mládežnická mše

  Mládežnická mše v kostele Božího Těla v Gutech se uskuteční 17. listopadu v 9:30. + Svátost smíření + Korunka k Božímu milosrdenství + Pohoštění + Hra + Adorace +

 • Potáborové setkání

  Děti příjdou 3.9.2016 od 10:00 - 19:00 hod., animátoři zůstanou na faře do neděle. ...

 • Setkání s Otcem a pouť do Frýdku-Místku 2016

  Fotogalerie z tábora a z pěší pouti do Frýdku-Místku 2016