Ekumenická bohoslužba v Gutech

Na rok 2013 připadá 450. výročí postavení dřevěného kostela v Gutech. Chrám byl vybudován jako evangelický kostel, v roce 1654 byl však evangelíkům odebrán. Od té doby slouží římským katolíkům. U příležitosti výročí kostela se v něm v neděli 20. ledna 2013 konala ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Iniciátorem mezidenominačního setkání a společných modliteb byl místní duchovní pastýř P. Kazimierz Płachta.

„Odpusť nám, prosíme, že jsme tak často zneužívali minulost našich církví k tomu, abychom se navzájem diskriminovali a působili trhliny v jednotě, k níž nás Kristus povolal,” zazněla v gutském kostele společná kajícná modlitba římských katolíků a evangelíků. Slovo Boží zvěstoval emeritní biskup Slezské církve evangelické a. v. Vladislav Volný st., liturgie se aktivně zúčastnili mnozí pastoří SCEAV. Své pozdravy poslali nepřítomní biskupové: biskup Ostravsko-opavské diecéze Římskokatoliské církve Mons. František Václav Lobkowicz (zastupoval jej biskupský vikář pro patoraci P. Vít Zatloukal, jenž vedl liturgii bohoslužby), biskup SCEAV Jan Wacławek (přítomen byl náměstek biskupa Tomáš Tyrlík) a emeritní biskup Stanislav Piętak. Bohoslužby se zúčastnila také starostka města Třinec Věra Palkovská, která nejen přednesla jednu z přímluv v rámci všeobecné modlitby církve, nýbrž také podělila se s přítomnými o osobní zkušenost víry. Po hudební stránce slavnost zpestřily písně smíšeného pěveckého sboru SCEAV z Gutů a katolické scholy GUTY.