Biscup 2019

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem.

Letošní Diecézní setkání mládeže se bude konat ve Frýdku.
Hlavní program a registrace účastníků bude probíhat v prostorách ZŠ Elišky Krásnohorské.
Sobotní a nedělní mše svaté budou slouženy ve frýdecké bazilice Navštívení Panny Marie.

 

Modlitba za BISCUP 2019 ve Frýdku

Dobrý Bože, ty nás miluješ a víš co je pro nás dobré. Maria, tvá věrná služebnice, to věděla a nebála se přijat tvou vůli. Prosíme, dej, ať nadcházející Diecézní setkání mládeže ve Frýdku, je časem a místem radostného setkání s Tebou. Žehnej a provázej svým Duchem ty, kteří mají na starost organizaci celého setkání - ať zakouší tvou blízkost a poznají co je pro mladé lidi nejlepší a tak i nastavili program setkání. Prosíme, dej, aby farníci a obyvatelé tohoto kraje měli pochopení pro mladé lidi a setkání bylo pro ně požehnání. Otevři jejich srdce, ať mladí, kteří se s nimi setkají, zakusí kus tvé lásky. Panno Maria služebnice Páně, oroduj za nás! Amen.